Archive for Tháng Hai, 2021

Mã SP: CAB 300

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 300

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 300

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAB 300 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 8,3 Áp lực( Mét): 61 - 32 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAB 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAB 200 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 6,6 Áp lực( Mét): 59.5 - 34 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CABT 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CABT 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CABT 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CABT 200 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 6,6 Áp lực( Mét): 59.5 - 34 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAB 150

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 150

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 150

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAB 150 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 1.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 5,4 Áp lực( Mét): 56,5 - 32 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 550

Máy bơm nước Pentax CMT 550

Máy bơm nước Pentax CMT 550

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 550 Đường kính hút/xả( mm): DN50/32 - Ống 60/42 Công suất Hp): 5.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3 - 21,1 Áp lực( Mét): 56,5 - 42,5 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 314

Máy bơm nước Pentax CMT 314

Máy bơm nước Pentax CMT 314

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 314 Đường kính hút/xả( mm): DN32/25 - Ống 42/34 Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 7.8 Áp lực( Mét): 54.5 - 41.9 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CM 314

Máy bơm Pentax CM 314

Máy bơm Pentax CM 314

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CM 314 Đường kính hút/xả( mm): DN32/25 - Ống 42/34 Công suất Hp): 3 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 7.8 Áp lực( Mét): 54.5 - 41.9 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 214

Máy bơm nước Pentax CMT 214

Máy bơm nước Pentax CMT 214

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 214 Đường kính hút/xả( mm): DN32/25 - Ống 42/34 Công suất Hp): 2 Hp /.380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 7.2 Áp lực( Mét): 45.1 - 33.5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CM 214

Máy bơm Pentax CM 214

Máy bơm Pentax CM 214

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CM 214 Đường kính hút/xả( mm): DN32/25 - Ống 42/34 Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 7.2 Áp lực( Mét): 45.1 - 33.5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 164

Máy bơm nước Pentax CMT 164

Máy bơm nước Pentax CMT 164

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 164 Đường kính hút/xả( mm): DN25 - Ống 34 Công suất Hp): 1,5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 6.6 Áp lực( Mét): 40.5 - 29.5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CM 164

Máy bơm nước Pentax CM 164

Máy bơm nước Pentax CM 164

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CM 164 Đường kính hút/xả( mm): DN32/25 - Ống 42/34 Công suất Hp): 1,5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 6.6 Áp lực( Mét): 40.5 - 29.5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 100

Máy bơm Pentax CMT 100

Máy bơm Pentax CMT 100

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 100 Đường kính hút/xả( mm): DN25 - Ống 34 Công suất Hp): 1 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 5,4 Áp lực( Mét): 32,5 - 25 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy
TOP